IMG_0634
درخشش شهرداری نوشهر در نفس های پایانی لیگ ۲؛

دکتر درزی خلردی: فوتبال در نوشهر همیشه زنده است

درخشش شهرداری نوشهر در نفس های پایانی لیگ ۲؛ دکتر درزی خلردی: فوتبال در نوشهر همیشه زنده است     به کنارش روابط عمومی هیات فوتبال مازندران، تیم فوتبال شهرداری ...