کد خبر:1435

با حضور نائب رییس هیات فوتبال مازندران در امور بانوان، طرح استعدادیابی بازیکنان دختر زیر ۱۷ سال استان مازندران در سیمرغ برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال مازندران، سمیه محسنی نایب رییس هیات فوتبال استان در امور بانوان در این مراسم با بیان اینکه طرح استعدایابی به رشد فوتبال بانوان مازندران کمک زیادی می کند، از رئیس هیات فوتبال استان در راستای اجرایی کردن طرح استعدادیابی در بخش بانوان تقدیر کرد و افزود: بدون شک آینده فوتبال بانوان با اجرای طرح فوق تامین خواهد شد.

وی در خصوص اجرای طرح استعدادیابی توضیح داد:این طرح در راستای توسعه کمی و کیفی سطح فنی بازیکنان فوتبال استان، ارتقای کیفیت و جایگاه تیم های ملی فوتبال پایه و به منظور هوشمندسازی، تسهیل و تسریع در شناسایی بازیکنان مستعد در سراسر کشور با توجه تاکید فدراسیون فوتبال بر استعدیابی مدرن برگزار شده است.

محسنی با اشاره به حضور ۱۳۰ بازیکن مستعد از سراسر استان در این استعداد یابی ادامه داد: این طرح به کمک مربیان و استعدادیاب های استان انجام شده است و بدون شک آینده تیم های ملی با اجرای طرح فوق تامین خواهد شد.

نایب رئیس هیات فوتبال مازندران در امور بانوان خاطرنشان کرد: این طرح ها و نگاه ویژه به مدارس فوتبال بانوان به رشد فوتبال بانوان مازندران در آینده کمک زیادی می کند.