کد خبر:1425

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال مازندران، با حضور رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال استان مازندران، محمود سورتیجی بعنوان مسئول کمیته آموزش هیات فوتبال استان مازندران ابقا شد.