کد خبر:1471

سرپرست امور اداری و دبیرخانه هیات فوتبال استان مازندران معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال مازندران، با حکم رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال استان مازندران ، علی اصغر کیانی چلمردی به عنوان سرپرست امور اداری و دبیرخانه هیات فوتبال استان مازندران منصوب شد.


در حکم رحیم درزی خلردی خطاب به علی اصغر کیانی آمده است: نظر به تعهد، تجربیات، کارائی و تخص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور اداری و دبیرخانه هیات فوتبال مازندران منصوب می شوید. امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات و برنامه های وزارت ورزشو جوانان و فدراسیون فوتبال زیر نظر مسئولان هیات موفق و موید باشید.