کد خبر:1409

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹، تست نهایی آمادگی جسمانی داوران لیگ برتری در شهر کرج برگزار شد که پس از آن اشکان خورشیدی و رضا عادل ۲ داور مازندرانی توانستند با موفقیت مراحل را پشت سر بگذارند و مجوز قضاوت در لیگ برتر را کسب کنند.

در حال حاضر اشکان‌خورشیدی، وحید کاظمی، رضا عادل، اصغر مومنی بعنوان داور وسط و دانیال پاشنده و اسماعیل احمدی هم بعنوان کمک داور، ۶ نماینده داوری فوتبال مازندران هستند که رقابت های لیگ برتر را در این فصل قضاوت خواهند کرد.

ضمن عرض تبریک به اشکان خورشیدی و رضا عادل و بویژه خانواده داوری فوتبال مازندران برای این ۲ داور شایسته در ادامه مسیر آرزوی موفقیت و سربلندی را داریم.