کد خبر:1462

با حضور رئیس هیات فوتبال استان مازندران، اعضای کمیته روابط عمومی هیات فوتبال استان مازندران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال مازندران، با حکم رحیم درزی خلردی، رئیس هیات فوتبال مازندران، رضا وریجی به عنوان نائب رئیس کمیته روابط عمومی هیات فوتبال مازندران منصوب شد.
رضا وریجی از فعالان رسانه ای استان است و مدیریت روابط عمومی هیات تکواندوی استان و مشاور رسانه ای هیات کشتی مازندران را در کارنامه دارد.
همچنین با حضور رئیس هیات فوتبال مازندران، الهام محمودی عالمی به عنوان مسئول امور بانوان کمیته روابط عمومی هیات فوتبال استان منصوب شد.


گفتنی است الهام محمودی عالمی از فعالان رسانه ای در حوزه فوتبال بانوان است و پیش از این نیز در مجموعه روابط عمومی هیات فوتبال استان مازندران مشغول به فعالیت بوده است.